Wim van der Veer, rector Leonardo College:
‘Leiden krijgt voorzieningen waar sporters dolblij van worden’

Binnen nu en twee jaar tijd steekt het Leonardo College in een nieuw jasje én heeft de middelbare school voor haar bewegingsonderwijs en topsporttalentengroepen de beschikking over een hypermodern Indoor Sportcentrum.  Leonardo-rector Wim van der Veer kan niet wachten totdat het allemaal af is. Maar nog meer dan dat kijkt hij uit naar de samenwerking die gestalte gaat krijgen in het nieuwe sportcomplex dat naast het nieuwe schoolgebouw van het Leonardo College komt te staan. “Ik ben heel blij dat mboRijnland een belangrijke partner in het Indoor Sportcentrum wordt. Dat biedt veel kansen voor ons onderwijs en voor onze mavo-leerlingen.”

Ook van de andere partners heeft Van der Veer hoge verwachtingen. “Dat ZZ Leiden er speelt is heel inspirerend voor de leerlingen. En van de fysiotherapeuten van het sportmedisch centrum, en de trainers van de sportverenigingen kunnen ze ook veel leren.”

Van der Veer komt niet uit Leiden. Misschien daarom, vertelt hij, is hij nog elke dag onder de indruk van de mogelijkheden die Leiden biedt. “Leiden heeft een ongekende hoeveelheid voorzieningen. Als je hier vandaan komt vind je de rijkdom aan onderwijsinstellingen, kennisinstituten en musea misschien gewoon, maar dat is het niet. Nu er ook nog eens echt goede sportvoorzieningen bijkomen ontstaan er nog meer mogelijkheden in deze stad. Voor onze sportieve leerlingen biedt dat kansen.”

Eén zebrapad verwijderd

Als Loot-school begeleidt het Leonardo potentiële topsporters die binnen hun sport ook als zodanig herkend worden. Maar daar blijft het niet bij. De openbare middelbare school biedt alle leerlingen veel extra sportmogelijkheden. Op dit moment wordt het nieuwe schoolgebouw van het Leonardo gebouwd. Met ingang van volgend schooljaar krijgen de leerlingen les in het nieuwe gebouw op de hoek van de Telderskade en Churchilllaan. Een jaar later is het Indoor Sportcentrum aan de overkant van de Telderskade gereed. Vanaf dat moment hoeven de leerlingen van het Leonardo niet meer van sporthal naar school te fietsen maar zijn ze slechts een zebrapad verwijderd van de breedtesport en topsporthal van het Indoor Sportcentrum.

Bewegen als afleiding

“Het is niet zo dat het onderwijs door goede voorzieningen automatisch verbetert. Maar het is wel zo dat gebrek aan voorzieningen verbetering van het onderwijs kan tegenwerken. Het Leonardo College is begonnen met breedtesport en al snel kwam daar de topsport bij. De laatste jaren zien we dat het thema zich verder verbreedt naar een gezonder leven als levenshouding. Bewegen als afwisseling in het leerprogramma wint aan belang. Het hoofd in een andere setting brengen waardoor leren makkelijker gaat, daar hebben wij straks veel betere voorzieningen voor. En daar verheug ik mij enorm op.”

Het nieuwe Leonardo College en het Indoor Sportcentrum worden moderne gebouwen. “Gebouwen die echt ‘een smoel hebben’ en die passen bij deze tijd. Dus duurzaam en energieneutraal én, voor wat betreft het Indoor Sportcentrum, zelfs energieleverend met voorzieningen waar alle sporters dolblij van worden.”

Goede samenwerking

De samenwerking met de gemeente verloopt goed. “Onze inbreng is altijd serieus genomen en we hebben al vroeg naar synergie gezocht. Dat is ook nodig in een stad waar grond schaars is. Zo kan ZZ Leiden ’s avonds de fietsenstalling van de school gebruiken voor hun supporters en kunnen onze docenten overdag de parkeerplaatsen van het sportcomplex gebruiken. Dat scheelt grond en kosten en kleurt de samenwerking in.”

Het Leonardo heeft lang moeten wachten op nieuwbouw. Maar Van der Veer heeft er alle vertrouwen in dat het eindresultaat dat waard is. “Wat er straks staat aan weerszijden van de Telderskade is echt een compliment aan iedereen. Het traject duurt lang en ik begrijp dat je daar van alles van kunt zeggen. Maar wat er nu gebeurt is heel bijzonder. Alle mensen die er in al die jaren aan gewerkt hebben zullen bij de opening echt blij zijn dat ze er zoveel tijd in hebben gestoken. Ze zullen zien dat het hun energie en inzet dubbel en dwars is waard geweest.”

Digitaal inschrijven op aanbesteding 

(ontwerp Slangen+Koenis architecten, visual DMOO, collage ARTvertisements)